əlaqə

əlaqə
is. <ər.>
1. Qarşılıqlı münasibət, bir-biri ilə bağlılıq. Sənaye ilə kənd təsərrüfatı arasında əlaqə. Elmlə praktika arasında əlaqə. Ticarət əlaqələri. Beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsi. Qohumluq əlaqəsi. // Qarşılıqlı asılılıq, bir-birindən asılı olma. Səbəbiyyət əlaqəsi. Elmlərin bir-biri ilə əlaqəsi. // Sıx münasibət, yaxınlıq, bağlılıq. Dostluq əlaqəsi. Əlaqəsini kəsmək. Onlarla mənim heç bir əlaqəm yoxdur. // Ünsiyyət. Dil insanlar arasında əlaqə vasitəsidir.
2. Münasibət. Aralarında səmimi əlaqə var. – Onların qadına qarşı əlaqələrindəki mehribanlığı xoşlayırdı. M. İ.. <Dilbər:> Sevgilisini görmüş və öz əlaqəsini bildirmişdi. Ə. S..
3. Sevgi, ürək bağlılığı, məhəbbət. Qətibə bu əlaqənin başlanmasını öz məqsədinə uyğun bilirdi. M. S. O..
4. Cinsi yaxınlıq, müaşiqə.
5. Yaxın tanışlıq, dostluq, yaxınlıq. Musiqi aləmi ilə onun yaxın əlaqəsi vardır. – <Mehriban> bu vaxtadək kimsənin qarşısında boyun əyməmişdi. İndi onu sevmək istəməyən bir adamla əlaqəsi necə ola bilərdi?! S. H..
6. Rabitə, rabitə vasitəsi. Canlı əlaqə. – Kərim radio vasitəsilə sahillə əlaqəyə girdi. M. İ.. Əlaqə tezliklə bərpa edilməli idi. Ə. Ə..
7. Maraq, münasibət. Əlaqə göstərmək. Əlaqə oyandırmaq. – . . <Səlimi> tərpənmir, danışmır, əlaqəsini bildirmir, heç bir şey ifadə etməyən gözləri ilə <Hikmət İsfəhaninin və İranpərəstin> bütün hərəkətlərini izləyirdi. M. İ..
8. İştirak, hissəsi olma, payı olma, aidiyyəti olma. Kitabın tərtibində onun da əlaqəsi var.
9. Dəxli olma, münasibəti olma; aidiyyət. <Yaşlı kişi:> Hərəmxana ilə heç bir əlaqəsi olmayan bu otaqların ancaq birisinin qapısı vardı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • əlaqələnmə — «Əlaqələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Laq — Población total 1 millón (est.) Idioma laqi Religión Islam chiita, Ahl e Haqq Etnias relacionadas Pueblos iranios …   Wikipedia Español

  • əlaqəli — sif. 1. Əlaqəsi olan, əlaqədar, bir biri ilə bağlı, asılı. Əlaqəli məsələlər. 2. Asılı, bir birindən asılı, bir birinə tabe. Şöbələr müəssisənin ümumi idarəsi ilə əlaqəlidir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laq — il·laq·ue·ate; laq·ue·ar; …   English syllables

  • əlaqələnmək — f. Əlaqədar edilmək (olunmaq), uzlaşdırılmaq. Sözlər bir biri ilə əlaqələnmirdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqəçi — is. Qoşun hissələrində əlaqə xidməti görən əsgər və ya zabit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqələndirilmə — «Əlaqələndirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqələndirmə — «Əlaqələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqədar — sif. <ər. əlaqə və fars . . . dar> 1. Əlaqəsi, münasibəti, bağlılığı olan; bağlı. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar tədbirlər. Hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsələlər. – Yəqin bu məsələ onun dalğınlığı ilə də əlaqədardır. A. Ş.. Əbil ötən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlaqələndirmək — f. Əlaqədar etmək, bir biri ilə bağlamaq, aralarında əlaqə, münasibət, rabitə, uyğunluq yaratmaq; uzlaşdırmaq; bir biri ilə əlaqədar halda göstərmək. Mühazirələrdə gətirilən faktik materialları (bugünkü) həyatla əlaqələndirmək lazımdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”